oficiální webová prezentace

hubalovuuAdresa:
Loukovec, Hubálov 17
pošta Loukov u Mnichova Hradiště
PSČ 294 11

Právní forma:
příspěvková organizace Středočeského kraje č. 10724
IČO: 00069566; DIČ: CZ00069566; REDIZO: 600007537

Telefonní kontakty:
sekretariát 326 789 408
ředitel 326 789 363; mobil:606 943 832
sborovna 326 702 261
odborný výcvik 326 702 262
ekonomický úsek 326 702 263
školní jídelna 326 701 373
fax 326 789 362
GSM 725 853 275 (nezasílat SMS – obsluha nemá informaci o doručení)

Bankovní spojení:
Komerční banka, pobočka Mnichovo Hradiště, číslo účtu: 8535-181/0100

Emailové spojení:
souhubalov@souhubalov.cz

ředitel školy: reditel@souhubalov.cz

sekretariát: sekretariat@souhubalov.cz

Datová schránka: qf3x7nr

Web: www.souhubalov.cznokno